27 квітня 2012

Kawa: import, як у Clojure

У принципі, мені подобається і мій макрос з минулого поста, import-many, але я хотів зробити щось ще більше подібне на Clojure. Ось вам результат.

; Clojure-like import macro for Kawa scheme (cimport)
(require 'pregexp)

(defmacro import-many (ns . classes)
 (cons 'begin
    (let loop ((shortname (car classes))
          (rest (cdr classes)))
       (cons (list 'define-alias
             shortname
             (string->symbol
              (string-append
                 (symbol->string ns)
                 "."
                 (symbol->string shortname))))
          (if (eqv? rest '())
            '()
            (loop (car rest) (cdr rest)))))))

(defmacro import-one-class (class)
 (let* ((clname (symbol->string class))
     (indexes (car (pregexp-match-positions
             "\.[^.]+$" clname)))
     (short-name (substring clname
                (+ (car indexes) 1)
                (cdr indexes))))
    (list 'define-alias
       (string->symbol short-name)
       class)))

(defmacro cimport lists-or-classes
 (cons 'begin
    (let loop ((first (car lists-or-classes))
          (rest (cdr lists-or-classes)))
         (cons (if (list? first)
              (cons 'import-many first)
              (list 'import-one-class first))
            (if (eqv? rest '())
              '()
              (loop (car rest) (cdr rest)))))))

Користатися так:

(cimport (javax.swing JFrame JPanel JButton) java.util.Date)

0 коментарів | Коментувати