17 грудня 2012

Цитата про випадковість

Just start listing ideas at random? Yes, because they won't really be random. The ideas that come to mind first will be the most plausible ones. They'll be things you've already noticed but didn't let yourself think.

Paul Graham, from «What you can’t say»

Просто почати перераховавати які попало ідеї? Так, бо вони насправді не будуть якими попало. Ідеї, що спадають на думку першими, будуть найбільш вірогідними. Це можуть бути речі, які ви вже помітили, але над якими не задумувалися.

Пол Грем, з «Про що не можна говорити»

0 коментарів | Коментувати